Supplerende ark til træning af færdigheder

Her finder du ark, som ikke har direkte relation til bøgernes didaktik, men som let kan supplere den daglige læring og vise andre måder at regne på.

Supplerende ark